Bilder från "Svampens Dag i Steneby" 2010.

Min f d granne Pia i vitsippebacken.

Goda vänner Siv och Verner, på verandan sommaren 2010

Vännerna Ulla och Siv hälsar på mig på kontoret i Dingelvik.

Här är jag tillsammans med goda vänner i London 1973.

Siv Jägerung med Kari som hon skrivit om. Lars-Gunnar Övermyr intervjuar på bokmässan 2011.

Lisbeth har kommit och hälsat på, sommaren 2018.

Birgitta-god vän och f d granne inför konsert i missionskyrkan 2010.