Lars Gunnar Övermyr intervjuar Siv och Kari på bokmässan

Meterolog Pär Holmgren som är EU-parlementariker nu.

EU-kommissionär blir intervjuad.

Edsteatern igång. Karl-Erik Andersson tittar i manuskriptet, tror jag.

Här har jag fotat från Edsteaten i Dalslandsmontern.

Bildsvep från bokmässan 2010. Jag fotade mycket från Dalslands monter.