Konfirmandträff i Rölanda kyrka
samlade framför församlingshemmet.

Jag står 3:a från vänster längst fram.