Besökande i Steneby Bygdegård 2008 som jag varit med om att arrangera.
Ett koncept "Sockerbomben" som lockade (särskilt) kvinnor.